Obiectiv general

Obiectivul general:Education-OpportunitySmall

  • Dezvoltarea și evaluarea de competențe cheie și profesionale pentru 15100 elevi prin asigurarea accesului la educație de calitate și programe educative vizând dezvoltarea abilităților personale și îmbunătățirea performanțelor școlare, în contextul dezvoltării durabile a unei societății deschise si incluzive bazată pe cunoaștere și progres tehnologic.

Grupul țintă:

  • provine din toate zonele județului, fiind format din 15100 elevi de nivel primar, gimnazial și liceal, din 51 unități școlare, care vor fi incluși în 101 concursuri desfășurate la nivelul acestora.

Bugetul proiectului:

  • Valoarea totală a proiectului este de 3409012 lei, din care 2556759 lei finanţarea nerambursabilă din Fondul Social European

Durata proiectului:

  • 5 luni ( 28 iulie 2015 – 27 decembrie 2015 )